Геологийн цаг тоолол ба монгол орны ашигт малтмал. Газар зүй 8 дугаар анги